Category: เกี่ยวกับ Barjac

Notre-Dame-Cathedral-news-site

ประวัติมหาวิหารนอเทรอดาม โบสถ์วิหารในกรุงปารีส

มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre-Dame de Paris) เป็นโบสถ์วิหารในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นวิหารแบบโกธิคที่มีชื่อเสียงมากสุดในยุคกลาง มีความโดดเด่นในเรื่องความใหญ่โต พร้อมกับโบราณวัตถุมากมาย รวมถึงงานด้านสถาปัตยกรรมสุดน่าทึ่ง มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ Île de la Cité ถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของโบสถ์โบราณสองแห่งก่อนหน้านี้ มหาวิหารแห่งเป็นความคิดริเริ่มโดย Maurice de Sully บิชอปแห่งปารีสผู้ที่วางแผนจะสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในปี ค.ศ. 1160 ทับซากของวิหารเก่า โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปา Alexander III วางศิลาฤกษ์ในปี ค.ศ. 1163 และอัญเชิญแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1189 ใช้เวลานานหลายสิบปีกว่าวิหารจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 1250 ส่วนการปรุงแต่งอื่นๆ ได้เพิ่มเข้ามาในอีก 100 ปี ความกว้างภายในของโบสถ์คือ 427 x 157 ฟุต (ประมาณ 130 x 48 เมตร) เพดานมีความสูงอยู่ที่ […]

Read More
Versailles-Palace-news-site

ประวัติพระราชวังแวร์ซายส์ ที่พักพระวงศ์แห่งฝรั่งเศส

เป็นที่อยู่อาศัยหลักของเชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศสในปี 1682 ภายใต้ Louis XIV จนมาถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ภายใต้ Louis XVI ปัจจุบันนี้พระราชวังได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก มีห้องที่ประดับประดาไปด้วยประติมากรรมสวยงาม ด้านในมีโรงละครโอโปร่าทีออกแบบโดย Ange-Jacques Gabriel ด้านนอกมีสวนแวร์ซายอันกว้างใหญ่ มีน้ำพุ ต้นไม้ ดอกไม้มากมาย เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกนำออกจากการตกแต่งทั้งหมดหลังจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่หลายชิ้นได้รับการส่งคืนและห้องพักในวังจำนวนมากได้รับการบูรณะใหม่ จนได้กลายเป็นที่สนใจต่อชาวโลกมากมายกระทั่งปี ค.ศ. 2017 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนซึ่งเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ทำให้เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับ 2 ในแถบภูมิภาค -le-de-France เป็นรองแค่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในสมัยก่อนที่จะสร้างพระราชวังเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านและโบสถ์ ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ป่าสีเขียว อยู่ในการครอบครองของตระกูล Gondi เป็นสถานที่ชื่นชอบในการล่าสัตว์ของ King Henry IV ต่อมาในอนาคต Louis XIII ได้กลายเปิดทริปล่าสัตว์เองในปี 1607 จนกระทั่งได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ในปี 1610 ได้กลับมาซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อสร้างกระท่อมล่าสัตว์ […]

Read More
Religion-France

หลักการนับถือศาสนาของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ ตามด้วย ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม

Read More