ประวัติสะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ Pont du Gard

Pont-du-Gard

ในช่วงรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันนั้น นอกจากแนวคิด ปรัชญาต่างจะเกิดขึ้นแล้ว ความสามารถด้านวิศวกรรมก็พัฒนาด้วย จะเห็นว่าได้มีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่คงทนแข็งแรง และใช้ประโยชน์ได้ บางอย่างแม้ว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังคงแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นคือสะพานส่งน้ำปงดูว์การ์ Pont du Gard ที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว แต่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแทน สะพานส่งน้ำแห่งนี้เป็นสะพานหินทรงโค้ง ที่มีความยาวถึง 50 กิโลเมตร สูง 3 ชั้นเลย(ความสูงประมาณเกือบ 50 เมตร) ประวัติศาสตร์บอกว่าสร้างโดย มาร์คัส วิปซานิอุส อกริปปาเป็นผู้ควบคุมการสร้าง โดยสร้างมาตั้งแต่ 19 ปีก่อนคริสตกาลใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี พร้อมกับแรงงานคน 1,000 คน เริ่มจากใหญ่ไปหาเล็ก ซึ่งชั้นที่ 3 เล็กสุดนั้นไม่ได้ทำหน้าที่สะพานอย่างเดียว แต่ยังทำหน้าที่เป็นคลองส่งน้ำจากภูเขาไปใช้ในเมืองอีกด้วย สะพานส่งน้ำแห่งนี้สามารถส่งน้ำไปใช้ในเมืองได้มากถึง 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นโรงอาบน้ำ น้ำพุหรือกิจกรรมอื่นๆ ปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่อลังการในความสามารถของคนในยุคนั้น