หลักการนับถือศาสนาของประเทศฝรั่งเศส

Religion-France

ประเทศฝรั่งเศสให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ ตามด้วย ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม ในประเทศฝรั่งเศสมีพวกแขกอินเดียปะปนอยู่บางส่วน ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และ ศาสนาซิกส์ แต่จากข้อมูลในปี 2011 อย่างต่ำสุดประมาณ 10% ของประชากรฝรั่งเศสเป็นชาวมุสลิม อีกทั้งการเปลี่ยนมาเข้ารับศาสนาอิสลาม ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน มีมุสลิมจำนวนประมาณหกล้านคนในประเทศฝรั่งเศส จากจำนวนเกือบหนึ่งแสนคนของพวกเขา ได้มีการเปลี่ยนจากศาสนาเดิมไปสู่อิสลาม ซึ่งเป็นจำนวน 2 เท่าของสถิติในปี ค.ศ. 1986

วัฒนธรรมของฝรั่งเศส

ชาวฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมอันโดดเด่นคือ การนอนกลางวัน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสชอบนอนกลางวันตามไปด้วย หากมองลึกเข้าไปในเรื่องของวัฒนธรรม ก็จะพบว่ามีคล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษและอิตาลีอยู่มาก จึงทำให้ไม่อาจแบ่งได้อย่างชัดเจน เช่น การจับมือ เป็นต้น

สิ่งที่ควรทำ – ไม่ควรทำเมื่อคุณไปฝรั่งเศส

  • คุณสามารถใช้คำกล่าวทักทายว่า Bonjour อันหมายถึงการสวัสดีตอนเช้า ส่วน Bonsoir หมายถึงการสวัสดีตอนเย็น หากต้องการกล่าวลาให้พูดว่า Au revoir แปลว่า ลาก่อน ส่วนคำกล่าวขอบคุณให้พูดว่า Merci
  • วิธีทักทายกับคนรู้จัก คือการแลกจูบที่แก้มซึ่งกันและกัน ไม่ว่าคู่ทักทายของคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม ส่วนตามงานพิธีต่างๆ ชาวฝรั่งเศสจะใช้วิธีชนแก้มกันทั้งสองข้าง โดยชาวปารีสจะนิยมแนบแก้มกันถึง 4 ครั้ง แต่ถ้าเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตปารีสทำเพียงแค่ 2 ครั้งก็พอ
  • เมื่อไปรับประทานอาหารตามร้านอาหาร อย่าตะโกนเรียกบริกรว่า Garçon เด็ดขาด เพราะคำนี้ตรงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่าบ๋อย ซึ่งในภาษาฝรั่งเศสถือว่าไม่สุภาพอย่างแรง แต่ควรเรียกว่า Monsieur พร้อมกล่าวคำว่า S’il vous plait แปลว่ากรุณา เวลาสั่งอาหารหรือขออะไรเพิ่มเติมจะเป็นคำสุภาพมาก แถมท้ายอย่าลืมถอดหมวก , เสื้อคลุม เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ทุกครั้ง
  • สนามหญ้าในฝรั่งเศสมีไว้ให้ชื่นชมความสวยงามเท่านั้น ห้ามแตะต้องเด็ดขาด ยกเว้นตามสนามหญ้าตามสวนสาธารณะ นอกจากนี้ ถ้าคุณละเมิดกฎเข้าไปในสนามหญ้า ที่มีป้าย pelouse interdite ติดอยู่ แปลว่า สนามหญ้าห้ามเข้าถือว่าคุณกำลังทำผิดกฎหมาย
  • เมื่อต้องการโบกมือลาเขาจะยกมือขึ้น และขยับนิ้วขึ้นลง

รถแท็กซี่ในประเทศฝรั่งเศสสามารถนั่งได้ 3 คน คือ บริเวณด้านหลังคนขับเท่านั้นส่วนที่นั่งบริเวณด้านขวามือข้างหน้าคู่กับคนขับ นั้น มักเว้นไว้ให้เป็นที่นั่งของสัตว์เลี้ยง